InvoegtoepassingenJoomlaScripts

Invoegen van flash

Er zijn veel mogelijkheden en onmogelijkheden om flash in een website te stoppen. Meest gebruikte is de ‘embed’ methode waarbij het flash video bestand geupload wordt naar een bepaalde map in de server en vervolgens wordt er binnen de HTML code van de website, op de plaats waar de flash video moet verschijnen, een bepaald script geplaatst die aangeeft dat het videobestand geladen moet worden. Mijn probleem was dat voor verschillende soorten websites, verschillende scripts lijken te gelden en verschillende methodes. Ik probeer ze hier op een rij te zetten:

Flash importern in een Joomla site

Gisteren gelukt in www.cheap-web.nl op de plaats ‘advert 1′; Dat is een banner geworden. Banner is geplaatst met een aparte (non commercial) flash module; Lekker makkelijk dus. Ik had ingesteld dat de banner op alle pagina’s vertoond moeten worden maar dat geeft problemen in de virtuemart sectie. Hoofdpagina ‘Online store’ geeft de banner heel netjes weer. De rest van de virtuemartpagina’s (categorieën en producten) geven alleen een lege ruimte weer. Ik heb de module voor de Virtuemart sectie dus even uitgeschakeld (wel makkelijk van een module….)

Flash importeren in Joomla / Virtuemart

Stel dat je zoals wij flash banners wilt verkopen. Dan is het wel handig dat deze flashbanners ook getoond worden in de winkel. Dat ga ik vandaag voor elkaar proberen te krijgen.

Om je”YouTube video” en andere Flash files in de VirtueMart product beschrijving te plaatsen, moet je de ‘object’ en de ‘embed’ items uit de volgende regel verwijderen:

var $tagBlacklist = array(‘applet’, ‘body’, ‘bgsound’, ‘base’, ‘basefont’, ‘embed’, ‘frame’, ‘frameset’, ‘head’, ‘html’, ‘id’, ‘iframe’, ‘ilayer’, ‘layer’, ‘link’, ‘meta’, ‘name’, ‘object’, ‘script’, ‘style’, ’title’, ‘xml’);

De nieuwe regel wordt dan:

var $tagBlacklist = array(‘applet’, ‘body’, ‘bgsound’, ‘base’, ‘basefont’, ‘frame’, ‘frameset’, ‘head’, ‘html’, ‘id’, ‘iframe’, ‘ilayer’, ‘layer’, ‘link’, ‘meta’, ‘name’, ‘script’, ‘style’, ’title’, ‘xml’);

Zoek naar deze regel in: administrator/components/com_virtuemart/classes/phpInputFilter/class.inputfilter.php file.

Vervolgens moet je de HTML code van de product beschrijving aanpassen en de video file plaatsen met onderstaand script:

 <div align=”center”>
<object width=”445″ height=”364″><param name=”movie” value=”http://www.youtube.com/VIDEO PATH“></param><param name=”allowFullScreen” value=”true”></param><param name=”allowScriptAccess” value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/VIDEO PATH” type=”application/x-shockwave-flash” allowfullscreen=”true” allowScriptAccess=”always” width=”445″ height=”364″></embed></object>

</div>

Je moet hier ‘http://www.youtube.com/VIDEO PATHnatuurlijk vervangen met je eigen
video file URL.

Ik probeer deze variatie in de productbeschrijving van het product ‘flash banner’ binnen virtuemart van www.cheap-web.nl (Categorie ‘Extra services en diensten’); Ik klik op het icon ‘html’, plak het script daarin en klik ‘update’ en ja hoor, er verschijnt een .swf bestand op de plaats van de productbeschrijving. Alleen: hij ‘loopt’ niet. Het blijkt een gecombineerd flash bestand te zijn. Het .swf bestand (‘main’) laadt zelf andere .swf bestanden via een .xml bestand en dat blijkt niet te werken. Via Google ontdek ik al dat .swf bestanden die aangestuurd worden via .xml bestanden moeilijker te integreren zijn in Joomla / Virtuemart. Ik ga dat uitzoeken!

Flash script binnen index.php ?

Een ander script dat ik tegen kom geeft de aandacht aan het plaatsen van het script binnen de index.php file. Dat is mij niet duidelijk omdat volgens mij dan niet duidelijk is op welke plaats de flashbanner zal verschijnen. Hierbij het script (ik zal direct dit script in de index.php plaatsen met een verwijzing naar en .swf bestand uit de root om te kijken wat het resultaat zal zijn; ik zal het laten weten!):

Copy the following directly into the proper location within your index.php file which drives the Joomla template.
 
<object classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000
codebase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/
flash/swflash.cab#version=5,0,2,0
width=700
height=175>
<param name=movie value=globe.swf>
<param name=quality value=high>
<param name=BGCOLOR value=#112B4D>
<param name=SCALE value=noborder>
<embed src=globe.swf
quality=high
pluginspage=http://www.macromedia.com/shockwave/download
/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash type=application/x-shockwave-flash
width=700
height=175
bgcolor=#112B4D
scale= noborder>
</embed>
</object>

Het resultaat?: Een ‘syntax error’; Niet aan te raden dus dit script….

Flash script binnen index.php (artisteer templates)

Deze code kwam ik tegen om binnen de ‘header’ te plaatsen vaneen template die is opgemaakt in Artisteer:

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,124,0" width="984" height="278">


<param name="movie" value="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/


template/TemplateName/images/filename.swf " />


<param name="quality" value="high" />


<embed src="<?php echo $mosConfig_live_site;?>/template/TemplateName/images/filename.swf " quality="high" pluginspage="http://get.adobe.com/flashplayer/" type="application/x-shockwave-flash" width="984" height="278"></embed>


</object>

(Uit: http://www.artisteer.com/?post_id=110256&p=forum_post&topicsPage=3&forum_id=20)

Vergeet nooit om voor vragen contact op te nemen met www.dewebmeester.nl

(wordt vervolgd)