Verantwoording en verplichtingZending en de kerk

“De kerk is geen gebouw”……? Is dat zo?

“The Church is not a building” liet iemand vandaag via Facebook weten. Ja broeder, amen, it’s about love, no no building, ben je gek, wij zijn de kerk, niet die muren….. O wat zijn we het weer allemaal eens met elkaar. Tijd om daar eens in te gaan prikken.

“Kleren maken de man” maar in dit geval past mogelijk beter “Je bent wat je eet”. Wat ik bedoel, en waar mijn vraagtekens vandaan komen is: waarom geven we (in de wereld, in Nederland, binnen mijn eigen kerk) 80 tot 90% van onze tijd, financieen en daarmee onze aandacht aan een kerkgebouw terwijl we allemaal geloven dat “het hier niet om gaat”? Zijn we dan niet gewoon dom bezig? Welk bedrijf investeert nu 80% van zijn tijd en geld aan zaken die er niet wezenlijk toe doen? Dat doet alleen de kerk. En dus is het nodig om zo nu en dan een preek te houden en op Facebook te laten weten dat het gebouw de kerk niet is. Ja, de Bijbel kennen we. Heel goed. Jezus heeft nooit aan iemand gevraagd om een gebouw neer te zetten. Wel geeft Hij aan dat het meest pretentieuze en religieuze gebouw dat God of mensen maar bedenken kunnen, wat Hem betreft door de mensen afgebroken kan worden omdat Hij als nieuwe Tempel grotere waarde heeft.* Duidelijk is in het nieuwe testament  dat, sinds de komst van Jezus naar deze planeet, welk gebouw dan ook van ondergeschikt of geen belang meer is. (*Deze tekst is aangepast en maakt nu geen melding meer van “afbreken van de tempel” omdat dit tot verwarring leidde bij een lezer van dit blog en tot – op dit moment niet ter zake doende – discussie)

Toch bouwen we door. Miljoenen investeren we. Een jaar zending, een jaar waarin tientallen jongeren discipel gemaakt worden, kost per “Missie” of “Zendingspost” iets van 12.000 Euro. Bijna onmogelijk om dit bij elkaar te krijgen. Ja, het is veel geld. Maar dan weet je in ieder geval: Daar gaat het om. Die opdracht hebben we gekregen. Discipelen maken. Maar een kerkgebouw, het onderhoud, de hypotheken, verbouwingen en verwarming kost tien maal zoveel (per discipel). De vraag is dan: waarom. Of: waartoe? Om God te aanbidden. Nou, ik hoop dat er lezers zijn die ook om zo’n antwoord kunnen lachen. Daar lijkt me een gebouw niet voor nodig en mogelijk eerder lastig te zijn. Zeker als de financiën door je hoofd spoken tijdens die aanbidding. Om “samen te komen” voor onderwijs. Ja, dat is nuttig. Dan hebben we tenminste een podium om mensen te leren dat het niet om het gebouw gaat. Wat ook handig van zo’n gebouw is dat we dan mooi met z’n allen met de neus naar voren kunnen gaan zitten en de dienst aan anderen kunnen overlaten. Hoeven we zelf even niets te doen dan lekker zitten of staan. Dat is de investering mogelijk waard.

Mijn excuses voor mijn cynisme. Maar we moeten hier over nadenken. Ik weet het, het is geen geliefd onderwerp en je maakt je zeker niet geliefd binnen je kerk(gebouw) als je hierin een kritische noot laat horen. Ja, ik ben bevoorrecht (als zendeling). Mij hebben ze allang (de laan) uitgezonden.