dewebmeester.nl

Aanpassen achtergrond van JCE popup Joomla

Deze blog post is voor mijn persoonlijk archief want dit probleem verwacht ik nog vaker tegen te komen en het viel niet mee te juiste oplossing te vinden.

Probleem:
Bij aanmaken van een popup link (na klikken op de link, opent de gevraagde informatie zich in een "popup") via de JCE editor in Joomla, wordt het artikel dat binnen de popup getoond wordt (werkt dus prima), weergegeven met een donkere achtergrond. Dat is de standaard achtergrond van de gebruikte template en die willen we niet aanpassen. Tekst (ook donker) wordt daardoor moeilijk leesbaar.

Oplossing:
In de template.css file plaats ik code:

/* jcemediapopup */
#jcemediabox-popup-ajax {

background-color: white !important;

}

Ik had natuurlijk direct een oplossing verwacht maar de popup achtergrond blijft zo zwart als roet. Maar ik ben op de goede weg. Wat nog nodig is: bij aanmaken van de JCE popup (in JCE editor) moet het type aangepast worden. Dat kan via "toggle editor" en in de link target het type="text/html" te plaatsen. Voorbeeld van goed html (te testen via "toggle editor"):

<a target="_blank" rel="title[De voetbalhistorie!];width[800]" type="text/html" href="index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=133:voetbal-historie-van-projekt-duga&amp;catid=42:activiteiten">Voetballen</a>

type="text/html" heb ik hier handmatig geplaatst. Dit kan ook worden gedaan door bij aanmaken van de link te kiezen voor type "interne link".

Deze codes zijn ook te vinden op dewebmeester.nl snippets websites:
http://shortcodes.tk/
http://hetkladblok.tk/
http://kladblokje.tk/

Groeten!