dewebmeester.nl

websiteoverleg.nl voor overleg over uw website project

Beste klanten van dewebmeester.nl (Spiderman Webdesign Wageningen),

Deze email krijgt u omdat u de afgelopen twee jaar een bestelling heeft geplaatst bij dewebmeester.nl ; Om uw website project te laten slagen, is dewebmeester.nl begonnen met een apart forum waar klanten ook met elkaar kunnen overleggen: www.websiteoverleg.nl – Registeren is gratis, het plaatsen van een link of bedrijfsinformatie is ook gratis, het plaatsen van illustraties of linken naar video’s is ook gratis. Het is echter niet de bedoeling dat dit een marktplaats van aanbiedingen wordt, maar vooral forum (een soort Facebook) waar klanten als eerste in overleg kunnen met dewebmeester.nl en daarnaast ook met elkaar kunnen overleggen.

Teamoverleg
Het is aan te raden om vanuit elk bedrijf meerdere verantwoordelijken een eigen profiel te laten maken op www.websiteoverleg.nl zodat hier team overleg gaat plaatsvinden. Websiteoverleg.nl biedt dan ook de mogelijkheid om ook zelf een groep aan te maken of om Events te plaatsen en anderen daavoor uit te nodigen.

Planning
Er wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van dit systeem waardoor het ook mogelijk zal zijn om te chatten onderling en om bijvoorbeeld een webcam overleg te voeren. Registratie en het aanmaken van een profiel is tot nu toe gratis maar dat kan ik niet garanderen voor de toekomst.

Hartelijke groeten,
Meindert A. Jorna

photo Dewebmeester NL
Meindert A. jorna (Msc.)

T./Fax 0031 317 795149 M. 0031 6 412 86716 info Spiderman Webdesign Wageningen Wageningen http://www.dewebmeester.nl
http://www.decmsmeester.nl
http://www.cheap-web.nl

Facebook Twitter LinkedIn

WordPress Blog Posts My latest post:Lightbox, onmogelijk in Chrome. Firefox en IE in orde. Read more | My blog Share on FacebookShare on Twitter

Get this email app!

Follow teststamp on Twitter
Find me on Facebook