Informatica

(De status van) Informatica in Nederland

De docent Informatica staat er alleen voor. Ook tijdens de introductie.

Morgen sta ik ingepland om 8 lesuren achter elkaar les te geven aan in totaal 4 groepen van in totaal 140 leerlingen over het vak Informatica. Dat maak je blijkbaar mee al beginnend docent Informatica binnen het Voortgezet Onderwijs. Schrik niet, een beginnend docent aardrijkskunde, wiskunde, economie of elk ander vak gaat dit niet meemaken. Ik durf wel te beweren dat ook een ervaren docent met 20 jaar ervaring in het VO dit niet hoeft mee te maken. Maar als docent Informatica sta je er in Nederland vrijwel alleen voor binnen een school met 1500 leerlingen. En dus zal je ook de introductie- en informatielessen voor je rekening moeten nemen.

Informatica? Wat is dat? Voor wie?

Maar ik heb er wel zin in. Ik heb een enquete voorbereid, een verhaal over Informatica, een opdracht en een kwis en daar doorheen loopt een competitie tussen twee- of drietallen. Met prijsjes. Maar vandaag had ik wel een interessant gesprek op een terrasje met enkele collega’s waarbij ik wat uitleg gaf over dit vak. En die info kan ik morgen ook wel gebruiken bij mijn presentatie van het vak aan 140 kinderen.

Informatica voor meiden

Zo gaf ik aan dat wij met zijn allen nog eigenlijk helemaal niet in de gaten hebben waar het om gaat bij het vak Informatica. Dat blijkt voor mij uit het feit dat meiden nog altijd veruit in de minderheid zijn bij dit vak. Blijkbaar bestaat het beeld bij hen, bij ouders en ook bij docenten, dat Informatica een technisch vak is en dus vooral geschikt voor jongens. Informatica valt bij ons op school onder de Beta-vakken. Ik zal niet zeggen dat het vak daar niet thuis hoort maar zijn kinderen, ouders en docenten zich er van bewust dat ook de volgende zaken aandacht krijgen binnen het vak Informatica?:

 • Ontwerpen, design, tekenen, stroomdiagrammen
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Communicatie, met klanten, gebruikers, consumenten, opdrachtgevers
 • Projectmatig werken
 • Privacy
 • Veiligheid
 • Maatschappelijke toepassingen
 • Toekomst
 • Politiek en beleid
 • Opvoeding

Wat je idee ook is wat betreft technische vakken voor meiden, ik denk dat we het met elkaar eens kunnen zijn dat we in Nederland er goed aan doen om te investeren in Informatica en technisch onderwijs, op zo’n manier dat we meiden hier minstens 50% bij betrekken en motiveren. Morgen ga ik een poging wagen en ik ben benieuwd wat mijn invloed is op de keus van meiden om te kiezen voor het vak Informatica. Meiden, wees welkom.

Informatica zonder status

Informatica lijkt op veel scholen nog niet de status te hebben die het verdiend. Ik zeg dit geheel zonder onderbouwing. Maar het is mijn onderbuik gevoel en dat wordt veroorzaakt door de volgende opmerkingen van leerlingen zoals ik ze de afgelopen twee maanden voorbij heb horen komen:

 • Ik heb voor Informatica gekozen omdat ik dacht dan tijd over te hebben voor andere vakken.
 • Vorig jaar deden we eigenlijk niets.
 • Vorig jaar konden we gewoon ons eigen ding doen op de computer tijdens het vak Informatica.
 • VWO 6 na minstens 2 jaar informatica: HTML? Nee, dat hebben we niet gehad. Programmeren? Nee dat deden we niet. Client-side / server-side? Nooit van gehoord.
 • Ik koos voor Informatica omdat er geen centraal eindexamen is.
 • Voor het vak Informatica krijg je toch altijd wel een voldoende.
 • Ik kreeg een tien voor mijn project terwijl de game helemaal niet werkte.

Om niet te negatief over te komen, stop ik nu met mijn lijstje. Volgens mij is het nu wel duidelijk dat er nog veel werk te doen is voor mij, voor alle Informatica docenten en voor het SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) en desnoods voor de inspectie.