Online lessenOnline toetsen

Online, digitaal toetsen op afstand? Mondelinge toetsen informatica?

Betrouwbaarheid van online toetsen op afstand

De afgelopen anderhalf jaar zijn we vanwege de corona maatregelen geconfronteerd met de noodzaak om veel online te doen. Ook en vooral het onderwijs. Een vraag die beantwoord moest worden was of wij als docenten leerlingen online toetsen zouden kunnen en willen aanbieden. Omdat ik zelf dat helemaal niet zag zitten, was ik blij te bemerken dat mijn collega’s daar hetzelfde in bleken te staan: Leerlingen zijn slim genoeg om bij online toetsen op afstand mogelijkheden te vinden om te kopiëren, af te kijken, informatie aan elkaar door te sturen tijdens de toets en daarmee is de betrouwbaarheid van de uitkomst van dit soort toetsen klein.

Online, mondelinge, informatica toets

Totdat ik op het idee kwam om mijn informatica toets VWO 5 als mondelinge toets aan te bieden. In een vorig artikel heb ik al aandacht gegeven aan de organisatie van een online, mondelinge, informatica toets. In dit artikel volgt de evaluatie.

Wat ging goed?

  • De inschrijving verliep prima. Via www.datumprikker.nl konden leerlingen zich inschrijving voor een bepaalde tijdslot van 15 minuten. Vervolgens maakte ik voor elke inschrijving een online meeting aan binnen Teams voor deze leerling en mijzelf.
  • Wat ook een goede beslissing bleek te zijn, was dat ik leerlingen de keuze heb gegeven om een toets mondeling dan wel schriftelijk te doen. Daardoor werd het een bewuste keuze van de leerling en waren die genoodzaakt om over eventuele voor- en nadelen van bepaalde toets mogelijkheden na te denken.
  • Deze nieuwe mogelijkheid (mondeling) bleek populair. Van de 50 leerlingen, kozen 5 leerlingen er uiteindelijk voor om de toets schriftelijk te doen.
  • De beoordeling tijdens de mondelinge online toets was prima te doen vanwege de eenvoud van de beoordelings-rubric die ik hanteerde. Ik verplichte mijzelf hiermee alleen maar om een inschatting te maken van de kennis en kunde van de leerling ten aanzien van een bepaald thema. Dat communiceerde ik steeds aan het begin van het gesprek. Vanwege de “groffe” inschatting op onderdelen, had ik minder gedetailleerde informatie nodig om toch een juiste inschatting te kunnen maken.
  • De communicatie met de leerlingen is goed verlopen. Daarbij was het wel belangrijk dat we voorafgaande aan de toets minstens één klassikaal moment hebben gehad voor het uitleggen van de werkwijze. En met klassikaal bedoel ik dan fysiek op school.
  • Een verstandige beslissing vond ik de beslissing om elke toets op te nemen. Die mogelijkheid is er natuurlijk binnen Teams. Ik heb de opname in twee gevallen moeten gebruiken omdat een leerling later om uitleg vroeg ten aanzien van een beoordeling maar ook ten aanzien van de andere 43 leerlingen die deze toets mondeling hebben gemaakt, is het uit oogpunt van inspectie, verantwoorden, documenteren e.a. aan te raden om van elke mondelinge overhoring een opname te hebben. Het was gewoon ook erg leuk en leerzaam voor mijzelf als docent (en voor de leerlingen) om sommige opnames terug te zien.

Wat kan beter of moet anders?

Wordt vervolgd