AI

Onze (toenemende) afhankelijkheid van AI en stervende keuzevrijheid.

Hierbij het transcript van een 8 minuten durende podcast aflevering over de snelle opkomst van AI waardoor wij steeds minder zelf keuzes maken en het leven steeds meer iets wat ons overkomt.

Introductie

Welkom bij een nieuwe aflevering van Informatica VO! In deze aflevering duiken we dieper in het zwaarbeladen thema van AI-afhankelijkheid. Ik, Meindert, maak me zorgen over hoe AI steeds meer invloed krijgt op ons dagelijks leven en onze hobby’s. Na een gesprek met mijn VWO 4-klas besefte ik hoe groot het verschil is tussen hun jeugd en die van mij. De jeugd van tegenwoordig brengt uren door op hun telefoon, die wordt aangestuurd door AI. Maar zijn ze zich wel bewust van deze afhankelijkheid? In mijn tijd had ik geen telefoon, geen internet, en had ik alle vrijheid om te kiezen hoe ik mijn vrije tijd doorbracht. Maar nu lijkt het alsof de jeugd wordt overvallen door de constante aanwezigheid van AI in hun leven. Is dit leidt tot verslaving en het verlies van keuzevrijheid? Laten we in deze aflevering dieper ingaan op dit onderwerp en nadenken over hoe bewust we zijn van onze eigen afhankelijkheid van AI.

Vragen naar aanleiding van deze podcast

  1. In hoeverre ben je bewust van de invloed van AI in je dagelijks leven?
  2. Herken je de afhankelijkheid van AI in je eigen leven? Wat zijn voorbeelden hiervan?
  3. Is de toenemende afhankelijkheid van AI een zorgwekkende ontwikkeling volgens jou? Waarom wel of niet?
  4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de toenemende afhankelijkheid van AI op onze keuzevrijheid
  5. Hoe denk je dat de afhankelijkheid van AI invloed heeft op ons vermogen om bewuste keuzes te maken?
  6. Welke verschijnselen gelinkt aan verslaving zie jij terugkomen in de afhankelijkheid van AI?
  7. Op welke manieren kan de toenemende afhankelijkheid van AI invloed hebben op onze hobby’s en vrijetijdsbesteding?
  8. Ben je van mening dat we ons meer bewust moeten worden van onze afhankelijkheid van AI? Waarom wel of niet?
  9. Wat zijn mogelijke oplossingen om de negatieve gevolgen van de afhankelijkheid van AI te beperken?
  10. Hoe denk je dat de afhankelijkheid van AI zich in de toekomst verder zal ontwikkelen en wat voor impact zal dit hebben op ons dagelijks leven?

Clip finder: Quotes en interessante uitspraken

AI: “Ofwel, het is zich steeds verder aan het ontwikkelen tot concretere zorg. Tot voor mij steeds tastbare zorgen om AI.”
— Meindert [00:00:27 → 00:00:37]
Afhankelijkheid van AI in ons dagelijks leven: “En onderzoeken laten zien dat de jeugd van tegenwoordig, de tiener leeftijd zeg maar, dus ook wel een beetje 16 ofzo, dat die toch wel 4, 5 uur per dag op een telefoon zitten.”
— Meindert [00:01:27 → 00:01:41]
De invloed van AI op het telefoongebruik van jongeren: “Nou, om er niet te veel twijfel over te hebben, die telefoon die wordt aangestuurd door een stukje AI.”
— Meindert [00:01:45 → 00:01:51]
De impact van smartphonegebruik op de jeugd: “Ik denk dat het internet van tegenwoordig, en zeker met intrede van de mobiele telefoon, de smartphone, dat het iets is wat de jeugd overkomt. En dat ze niet daarin altijd hele bewuste keuzes maken om, wel of niet, die telefoon aan te zetten.”
— Meindert [00:02:32 → 00:02:48]
De invloed van technologie op de jeugd: “In mijn jeugd, ik had dus geen telefoon, geen internet enzovoort. Daarmee had ik heel veel andere dingen waar ik uit kon kiezen om wel of niet te doen.”
— Meindert [00:03:47 → 00:03:57]
Verslaving aan school en beperkte vrije wil: “School is natuurlijk een soort van verslaving, ik ben daar niet de baas. Wat mij bepaalt ook wat ik wel of niet zou moeten doen op school. En dan kom ik thuis, dan begint een vrije tijd. En dan had ik dus echt vrije tijd in die zin dat ik vanuit mijn vrije wil keuzes kon maken. Dingen die je overkomen laten zien dat je daar dus maar deels vrij wil hebt.”
— Meindert [00:04:25 → 00:04:53]
De invloed van AI op ons dagelijks leven: “AI is ook iets wat ons is overkomen en al voor decennia lang ons overkomt.”
— Meindert [00:05:43 → 00:05:49]
De invloed van AI op ons gedrag: “Op het moment dat je het probeert, dat triggert dat, en zo’n spel is natuurlijk ook in elkaar gezet, zit vol met AI, is zo bedacht, intelligent in elkaar gezet, dat het jou afhankelijk maakt, dat je het nog een keer wil spelen, dat je het op een gegeven moment niet meer zonder kan en dat het iets is wat jou is overkomen, ook zo’n game.”
— Meindert [00:07:01 → 00:07:21]
Kunstmatige intelligentie en afhankelijkheid: “Net als het internet, net als de mobiele telefoon. Goed, we gaan het komende jaar met Chachapiti en de machine ontstaan, want tussen, bij Bosjes worden er nieuwe AI’s ontwikkeld, nieuwe consumentenproducten ontwikkeld. Ik gebruik ze dagelijks om video’s te maken. Deze video die ik moet opnemen, die laat ik transcriben door een AI. Laat ik de subtitles omzetten naar een andere taal via een AI. Ja, in die zin maakt het mij, in mijzelf ook afhankelijk in mijn werkproces. Goed, dat was even kort over afhankelijkheid.”
— Meindert [00:07:22 → 00:08:00]
De opkomst van AI in ons dagelijks leven: “In hoeverre ben jij er bewust van dat ook jij een afhankelijkheid hebt gekregen zonder dat je daarvoor gekozen hebt? Een afhankelijkheid in je dagelijks leven van AI, dat AI steeds meer jouw levenswereld bepaalt en mogelijk gaat bepalen.”
— Meindert [00:08:05 → 00:08:23]